Handel, Oksbøl

83-015Ca. 1912 Købmand Claus Nicolaisen, Oksbøl. På varetur sammen med lærling Chresten Krogh, Oksbøl. Billedet er taget ud for ejendommen Færgevej 39 i Mjels.

 

oksbolbageri1913. Beboelse og butik ved Oksbøl bageri. Ejendommen nedbrændte den 10. april 1927, daværende ejer, Fritz Schultz. Personer på billedet, fra venstre: Fritz Schultz, datteren Minna Schultz og Auguste Schultz.

 

oksbolkro1Oksbøl kro / gæstgiveri, omkring 1910-11

 

Chresten Jørgensen’s Colonialforretning, nuværende Præstegårdsvej 4, Oksbøl.

oksbolcolonial1I forgrunden ses Chresten Jørgensens Colonialforretning ca. 1908/09 i baggrunden ses Oksbøl Kro.

 

oksbolcolonial2

Ejendommen er bygget og indrettet som blandet landhandel i 1896 af Anne Marie og Chresten Jørgensen, senere ejere af Oksbøl Kro.  I starten af 1920’erne afhænder Anne Marie og Chresten Jørgensen ejendommen til daværende ejer af Oksbøl Kro Marie og Johan Moos, hvorefter familien Jørgensen overtog Oksbøl Kro og tilhørende købmandshandel. Den fløj af huset som vender med gavlen ud mod gaden er nedbrudt omkring 1920. Personerne på billedet, fra højre er: Anne Marie og Chresten Jørgensen – nr. 3 Jørgen Jørgensen – nr.4. ukendt – nr. 5. Henrik Jørgensen ( faldt i krigen 1914-1918 ) – nr. 5. Johannes Jørgensen ( Vejmand ).

oksbolcolonial3I forgrunden ses Chresten Jørgensen’s Colonialforretning.

 

A. Petersen’s Colonial- Korn og Foderstofforretning.

oksbolap1Alfred Petersen’s Colonial – Korn og Foderstofforretning ( nuv. Oksbøl Søndergade 13 ) blev opført efter Oksbøl kro’s brand i 1896. Personer ved bordet er fra venstre: Alfred Petersen – Claus Nicolaisen – nr. tre kendes ikke – kvinden er Marie Petersen f. Nicolaisen. Ejendommen blev nedbrudt i august 2004.