Den gl. smedje

Den gamle smedje i Oksbøl, tilhørte ejendommen Havnbjergvej 2. Smedjen var opført helt ind til kirkegården, så den var en del af kirkegårdsdiget. Oksbøl kirke købte i 2000 et stykke jord af ejendommen Havnbjergvej 2, til at etablere parkeringsplads på. I sommeren 2002 havde menighedsrådet fået tilladelse til at bryde den gl. smedje ned.

glsmedie1Smedjen set fra øst, på billedet ses smeden Mads Christensen

 

glsmedie2Ca. 1966, smedjen set fra Vest. Personer på billedet er: Else Madsen med Erik Sørensen ved hånden. Drengene ved dammen, fra venstre: Jørgen Nymand og Christian Iversen

 

glsmedie3Tegning af smede stedet Havnbjergvej 2.

 

glsmedie4Tegning af smede stedet Havnbjergvej 2.

 

glsmedie5Plantegning over Smede stedet.