Oksbøl Station

Huset ( nuv. Mikkelhave 1 ) blev opført i 1898 som station for Amtsbanen Sønderborg, bygningen indeholdt venteværelse, billetsalg og et lille lagerrum. Amtsbanen Sønderborg blev indviet den 28. februar 1898. Den 28. februar 1933 blev driften indstillet og Oksbøl var ikke længere en stationsby. Stationen blev solgt til Søren Lassen Petersen, som derefter ombyggede station til beboelse.

oksbolstation2Oksbøl Amtsbane station ( 1898 – 1910 ) i baggrunden ses Kocks Pakhus.

 

oksbolstation31930. Billedet er taget fra vandbeholderen ved Oksbøl vandværk af Andreas Christen, Oksbøl. Stationen ses midt i billedet.

 

oksbolstation4Ca. 1911. Udsigt over Oksbøl, fra kirketårnet, mod nord ses stationen og pakhus.

 

oksbolstation5Her ses toget på banestrækningen mellem Oksbøl og Karholmskov. Ejendommen i baggrunden er Søholm’s, den blev nedbrudt i 1970.

 

oksbolstation6Billedet viser hvor banen gik gennem Karholmskov. Baneføringen kan i dag tydelig ses i Karholmskov.

 

oksbolstation7Oksbøl Station efter den var ombygget til beboelse af Søren Lassen Petersen.