Brandværn

Mjels den 23/4 1952.

Efter en del private drøftelser indkaldte en Kreds af interreserede til et møde i Mjels Kro den 23/4 52 angående oprettelsen af et frivilligt Brandværn for Oksbøl Sogn. Brandinspektøren  fra Nordborg var til stede  og redegjorde for Brandværnets formålsparagraf og hele Organisationen. Det besluttedes på mødet at oprette et frivilligt Brandværn for Oksbøl Sogn med anskaffelse  af et motoriseret værn for øje.

Der foretoges Valg af Kommando som bestaar af følgende:

  • Brandkaptajn Frederik Christensen Broballe
  • Næstkommanderende Peter Bonde Mjels
  • Sprøjtefører  Johannes Schmidt Mjels Central
  • Stedfortræder Peter Dall Broballe
  • Redskabsmester Frederik Christensen Mjels
  • Kasserer Hans Christensen Oksbøl

Det overlades til Kommandoen at arbejde videre med sagen.

Slut med frivilligt brandværn i Oksbøl

AF: KASPAR HVID , KASHV@JV.DK

Publiceret 19. september 2016 kl. 15:30

Oksbøl Frivillige Brandværn har kørt sin sidste udrykning. Responstiderne pressede sig på.

OKSBØL: Siden 1952 har Oksbøl Frivillige Brandværn rykket ud til borgerne i Oksbøl Sogn, når der har været behov for det. Men den 14. september var det slut. Vi har haft en nedgang af frivillige, som gør, at vi ikke føler, at vi kan overholde vores forpligtigelser overfor kommunen. Derfor har vi bidt i det sure æble, siger brandkaptajn Torben Wriborg. Når de frivillige brandværn rykker ud, skal der være en holdleder med, ligesom der også skal være røgdykkere og en chauffør med. Alle skal være uddannet brandmænd. Vi var tidligere 18 frivillige. Her på det seneste har vi været helt nede på 8-10 frivillige brandmænd. Hvor tre ikke har været fuldt uddannet, siger Torben Wriborg. Selv om brandværnet skal nedlægges, er det ikke en beslutning, der kommer ud af det blå. De frivillige brandmænd har de seneste uger lavet en statistik på hvor mange, der kunne deltage, hvis brandværnet var blevet kaldt ud. Vi kunne se, at vi ikke kunne stille det, vi skal. Det kunne vi for to år siden, men når vi ikke kan stille det, vi skal, så er det mest forsvarligt at stoppe, siger Torben Wriborg.

Nordborg overtager
For at borgerne i Oksbøl Sogn stadig skal kunne føle sig trygge, har Nordborg Frivillige Brandværn overtaget sognet indtil videre. De frivillige brandmænd, som hidtil var tilknyttet stationen i Oksbøl, har søgt nye græsgange, men hvor vides ikke konkret. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sønderborg Brand & Redning.

Fakta
Oksbøl Frivillige Brandværn: 
Siden 1952 er Oksbøl Frivillige Brandværn trukket i brandhjelmen til glæde for sognets beboere. For to år siden var de 18 frivillige brandmænd, i dag er de nede på 10 frivillige. Når brandværnet tænder hornet og kører af sted, så skal der være en holdleder med, to røgdykkere og en chauffør.