Oksbøl Kirkegård

Afskrift af avisartikel bragt i Jydske Tidende omkring 1983

Har arbejdet i to år på at få restaureret familiegravsted.

Et smukt eksempel på, hvordan man bevarer et gammelt gravsted, kan man nu se på Oksbøl Kirkegård, hvor Grethe og Mads Eriksen, Broballe har lagt et kæmpearbejde i at restaurere deres gamle familiegravsted øst for kirken. Det har været en både langvarig og vanskelig opgave at løse, men resultatet står mål med de mange genvordigheder undervejs. Det hele tog sin begyndelse i sommeren 1981, hvor Mads Eriksen ryddede gravstedet totalt. Det var da omgærdet af et af tidens tand medtaget støbejernsgitter og på graven stod tre mere end 100 år gamle, forvitrede støbejernskors. Alt blev fjernet og bragt hjem. Arbejdet med de tre kors var straks vanskeligere, da de var meget medtaget af vejr og vind. De blev omhyggeligt renset, grundbehandlet, lakeret og sidst, men ikke mindst, blev teksterne på korsene belagt med bladguld. Det sidste, meget tidskrævende arbejde, er udført af Grethe Eriksen, der anslår, at hun har brugt cirka 300 timer alene til guldbelægningen. Nu, atter et år senere, står også korsene på deres oprindelige plads, og gravstedet ligger virkelig som et pryd. Det er i øvrigt det eneste af sin art på Oksbøl Kirkegård. Kirkegårdene ligger rundt om og fortæller deres tavse historie, ja , kirkegårdene er på en måde historie, for at bevare gravminder, så også efterkommere kan få indtryk af henfarne slægters gravskikke. Var familien Eriksen i Broballe ikke gået i gang med det store restaureringsarbejde, er det helt sikkert, at et bevaringsværdigt gravminde var gået til grunde.  Finn

Nedenstående er skrevet af Kirkeværge Henning Wriborg, Oksbøl Menighedsråd.

Kirkegården – en historiebog.

Rundt om i vort land ligger vore kirkegårde og fortæller på deres egen tavse måde om mange slægters historier. Kirkegårdene er som historiebøger. Ikke alle historiebøger er lige spændende, og det er kirkegårdene heller ikke. Om kirkegården skal være som en illustreret historiebog, ja, det er i høj grad op til det lokale menighedsråd og de enkelte gravstedsfæstere. De kan, enten hver for sig eller i en skøn forening, indenfor kirkegårdsvedtægternes rammer, gøre meget for at bevare de gamle gravsteder og ikke mindst de gamle gravminder, således at de også for kommende generationer kan være et vidnesbyrd om henfarne slægter og deres gravskikke. Et smukt eksempel på, hvorledes man bevarer et gammelt gravsted, kan man nu se på Oksbøl Kirkegård, hvor Grethe og Mads Eriksen, Broballe, har lagt et kæmpearbejde i at restaurere deres gamle familiegravsted øst for kirken. Det har været en langvarig og vanskelig opgave at løse, men resultatet står mål med de mange genvordigheder undervejs. Det hele tog sin begyndelse i sommeren 1981, , hvor Mads Eriksen ryddede gravstedet totalt. Gravstedet var omgærdet af et af tidens tand medtaget støbejernsgitter og på graven stod tre mere end 100 – år gamle, forvitrede støbejernskors. Alt blev fjernet og bragt hjem, hvor man så gik i gang med istandsættelsen. Efter et års forløb var gitteret restaureret, hvorefter det atter blev anbragt omkring gravstedet. Arbejdet med de tre kors var straks vanskeligere, da de var meget medtaget af vejr og vind. De blev omhyggeligt renset, grundbehandlet, lakeret og sidst, men ikke mindst, blev teksterne på korsene belagt med bladguld. Dette sidste meget tidskrævende arbejde er udført af Grethe Eriksen, der anslår, at der er medgået ca. 300 timer alene til guldbelægningen. Nu atter et år senere står også korsene på deres oprindelige plads, og gravstedet ligger nu som en pryd og som det eneste af sin art på Oksbøl Kirkegård. Var familien Eriksen ikke gået i gang med dette store og imponerende restaureringsarbejde, så ville resultatet nemt være blevet, at et bevaringsværdigt gravminde var gået til grunde, og det ville have været det samme, som at man havde revet flere sider ud af den historiebog, der hedder OKSBØL KIRKEGÅRD.    Henning Wriborg 

I 2013/14 lod Mads Eriksen atter de gamle støbejernskors restaurere. I marts 2014 blev korsene sat på gravstedet igen, efter at en stenhugger havde forestået restaureringsarbejdet. Billederne viser korsene efter den sidste restaurering. Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse med tekst.