D.S.K

D.S.K – Foreningen af Dansksindede Sønderjydske Krigsdeltagere 1914-18 – Oksbøl Sogn

I årene 1914 – 1918 hvor første verdenskrig huserede, var også mange unge mænd fra Oksbøl Sogn indkaldt til tysk militærtjeneste. Mange vendte aldrig hjem igen, de døde på slagmarken, de som vendte hjem, måtte gennem resten af livet bære på de grusomme oplevelser, de havde haft under krigen.

Oprettelsen af DSK var en reaktion på tyske soldaterforeninger, der var præget af nazismens fremmarch. Initiativtager var skræddermester Wilhelm Hansen fra Aller, ved Christiansfeldt. Foreningen bestod af en lang række lokalforeninger i Sønderjylland samt nogle øvrige, bl.a. i Flensborg, Ribe, Fredericia og Århus. Medlemstallet toppede i 1944 med 7.844, og antallet af lokalafdelinger toppede i 1955 med 94 afdelinger.

Forening blev grundlagt den 11. november 1936 på våbenstilstandsdagen efter 1. Verdenskrig. Denne dag blev af medlemmerne, der alle havde gjort krigstjeneste, opfattet som en frihedsdag, hvor de slap ud af første verdenskrigs rædsler.

DSK fik stor betydning for mobiliseringen af de danske vælgere, når der var valg, ikke mindst ved folketingsvalget i 1939. I perioden 1941-72 udgav foreningen en årbog, hvori medlemmerne skildrede deres oplevelser i 1. Verdenskrig. Foreningen blev nedlagt i 1988, hvorefter protokoller og arkivalier blev afleveret til Landsarkivet i Aabenraa og faner til Sønderborg Slot. Den sidste D.S.K’er døde i 2004.

I Oksbøl Sogn blev der også oprettet en lokal afdeling, det skete på en stiftende generalforsamling den 20. Maj 1941, mødet blev holdt på Mjels kro.

Foreningens formål var at samle alle Dansksindede Sønderjydske Krigsdeltagere 1914-18 til et frugtbringende arbejde for at styrke, bevare og fremme alt, hvad dansk er, samt pleje kammeratskabet og det venskabelige sammenhold blandt medlemmerne ved afholdelse af møder og selskabelige sammenkomster.

I D.S.K i Oksbøl Sogn blev der afholdt lottospil, skiveskydning en gang årligt blev der afholdt ærtespisning ( guleærter med flæsk ) på Oksbøl kro. En gang årligt blev der afholdt generalforsamling for D.S.K medlemmerne.

Foreningens fane havde Anna Hansen broderet med logo og tekst, Anna Hansen var gift med Peter Hansen som var D.S.K’er.

I løbet af årene faldt foreningens medlemstal, hver gang et medlem døde, blev der mindre. I 1980 havde foreningen kun fem medlemmer tilbage, derfor besluttede man på generalforsamlingen den 15. april 1980 at nedlægge D.S.K i Oksbøl Sogn. Fane og protokol blev herefter opbevaret ved Johannes Jørgensen ( vejmand ) i Oksbøl, fanen blev fortsat brugt når et medlem døde, de sidste gange hvor fanen blev brugt blev den båret af kirketjener Halvor Enevoldsen. Fanen blev båret ind i kirken hvert år til Allehelgens søndag og de faldne blev mindet, ude ved mindetavlen. Den sidst levende D.S.K’er i Oksbøl Sogn var Johannes Jørgensen ( Vejmand ) i Oksbøl.

Johannes Jørgensen døde den 25. april 1993 i en alder af 94½ å -og blev begravet på Oksbøl kirkegård af daværende Sognepræst Ole Werth Sørensen, ved begravelsen blev DSK fanen brugt sidste gang, fhv. kirketjener Halvor Enevoldsen og daværende kirketjener Claus-Jørn Hjelm bar fanen ved begravelsen.

Kort tid efter Johannes Jørgensens begravelse blev fanen og protokollen afleveret på Sønderborg slot og så var historien om D.S.K i Oksbøl Sogn slut.