Broballe mølle

Broballe mølle lå på bakken mellem Oksbøl og Broballe, ( Nuværende Skolebakken 5 ) møllen nævnes første gang 1726, men der findes et ældre kort fra 1649 hvor møllen er påtegnet, så den er sandsynligvis ældre. I 1817 nedbrændte møllen til grunden, en ny ottekantet mølle blev opført året efter branden. Under krigen i 1864 tjente møllen som udkigspost for  de danske tropper på Nordals. En sommernat i 1924 brændte møllen atter. Den blev genopbygget som vindmotor mølle. I 1935 blev møllebygningen nedbrudt, da mølledrift ikke længere var rentabelt.

broballemolle1Postkort, udsigt fra møllebakken i Broballe ca. 1900

 

broballemolle2Broballe mølle.

 

broballemolle3Broballe mølle omkring 1908/09. Personer på billedet er: stående på halvtaget ved møllen Hinrich Petersen – stående på vognen Johannes Dominicussen.

 

broballemolle4Broballe mølle og beboelse set fra NV. Personer ved husgavlen er fra venstre: Martha Petersen – med cyklen Dora Petersen – Anna Petersen – Marie Petersen – Kathrine Petersen – kvinden i døren Martha Petersen gift med Hans Petersen son står i baggrunden med kasket.

 

broballemolle5Broballe mølle 1920. Fra venstre: Dora Petersen – Ellen Petersen – Kathrine Petersen.