Broballe Kro

Afskrift af Asmus Lirenz Nicolaisen’s Dagbogsoptegnelser.

Ved forrige Aarhundredes Begyndelse florerede Broballe Kro og var dengang en stor Forretning med Bryggerie, Bränderie, Bagerie, Krohold og Handelsprivilegium, dog kuns med visse bestemte Varer. Men Smugleriet florerede og leverede Broballe Kromand hele Vognlæs Kaffebönner til Sönderborg som bortfragtedes om Natten.  Paa denne side  af Söen hvor Jörgen Hulvej har sit gästgiverie og beboelseshuus blev der i hans Forældres Tid dreven Smugkro hvilket naturlig var det previligerende Broballe Krofolk en Torn i Øiet men enhver maatte holde sin Mund da de begge overtraadte Love og den ene vidste Besked med den andens Synder, saa nogen skatte betaltes der ikke hverken af Krofolkene for smugleriet eller af gamle Hulvejs for udskjænkningen, hos Hulvejs at Folk kom længe efter at Sönnen nuværende Gartner Jörgen Hulvej havde overtaget Stedet og fordrede deres Snapse eller Kaffepuns og naar Jörgen H. sagde der ingen kro mente Folk det var kun Forestillinger og kun det, at han aldrig modtog Betaling for Skjænkene friede ham omsider fra Besögende, dog vedblev det til midt i forrige Aarhundrede at være et yndet Samlingsted for Oxböl og Broballe Ungdom på Nytaarsnatten.

Meddelt af JH Hulvej          A. Nicolaisen 1912

broballekro1Broballe kro ca. 1895 / 99

 

broballekro5Broballe kro / Brugsforening

 

broballekro2Broballe kro omkring 1910-11. Personer fra venstre: Christian Sarsgaard – Fru Lindedorff – Jes Steffensen – Lauritz Lindedorff ejer af kroen. Krostuen er opført efter branden i 1892.

 

broballekro3Formodentlig en stue i Broballe kro, hvilket begrundes med at kromand Lindedorff står i skjorteærmer og må derfor være værten. På billedet ses fra venstre: Jens Thomsen – Niels Christensen – ukendt – Henrik Madsen – Peter Rasmussen – Kromand Lindedorff.

 

broballekro4Krostuen, Broballe kro, der drikkes kaffepuns. Personer fra venstre: ukendt – Christian Sarsgaard – ukendt – Lauritz Lindedorff – Fru Lindedorff – ukendt.