Broballe

BroballeBroballe ( Broballig – Braballig ) Sammensat  af Bro og -ballig som kan betyde bebyggelse. I Broballe har der været et vadested, hvor folk og fæ kunne komme fra nord til syd i sognet. Omkring 1590 bygger Hertug Hans Den yngre en dæmning mellem Bundsø og Vestersø ( Mjels sø ) Senere da søerne blev afvandet, blev der bygget en bro som eksisterer endnu, broen er bygget før 1900 af en stenslager og brobygger som hed Poul Peder.

 

Genforeningsstenen i Mjels

Genforeningsstenen i Broballe