Kategoriarkiv: Arkivkassen

Arkivkassen indeholder alt muligt som ikke lige kan placeres andre steder

Ringridning

Ringridning1Ca. 1924. Ryttere klar til start, på ringriderpladsen bag ved det gl. Nørherredhus på Løjtertoft, fra venstre: Hans Schmidt, Oksbøl – Søren Petersen, Oksbøl – Ukendt – Christian Hende, Broballe.

Skærslipper

En skærsliber (oprindelig skærslipper) var en vandringsmand, som levede af at slibe knive og sakse for folk. Han havde en trækvogn med en hånddrevet slibesten. I 1900-tallet blev det almindeligt med en cykel med en påmonteret slibemaskine drevet af cyklens pedaler. Cyklen blev sat på støttefod når der skulle slibes.
På billedet ses en skærslipper ( kaldet ”Per Esbejrg” ) som havde sin gang i sognet omkring 1960. Billedet er taget af Bram Van Leeuwen, Mjels

Rationering 2. Verdenskrig

Efter udbruddet af 2. Verdenskrig så den danske regering sig nødsaget til at begrænse befolkningens forbrug af visse varer gennem en RATIONERING.

Nedenfor er anført datoerne for de vigtigste rationeringers ikrafttræden:

 • 18. september 1939 BENZIN
 • 25. september 1939 GAS / EL-FORBRUGET begrænses
 • Fra oktober 1939 SUKKER
 • 16. december 1939 KAFFE – THE – KAKAO 
 • 15. april 1940 MARGARINE – den forsvandt i øvrigt helt fra markedet inden udgangen af 1941
 • 31. maj 1940 BRÆNDSEL – der var allerede i februar 1940 indført en række begrænsninger i brændselsforbruget
 • Fra september 1940 BRØD – MEL
 • 8. november 1940 SMØR – efter tysk krav
 •  Fra Januar 1941 SÆBE – og kort efter blev det påbudt, at der iblandet ler (!) i håndsæbe
 •  Fra april 1941 Begrænsning af serveringen på restaurationer, som skal indføre en ugentlig ’’kødløs dag’’
 •  24. juni 1941 GENERATORBRÆNDE 
 • 1. januar 1942 Al handel med KAFFE – THE – KAKAO forbydes. I løbet af 1941 var de sidste lagre af kaffe , the og kakao forsvundet fra det legale marked
 • Efteråret 1942/43 Der uddeles ingen FRANSKBRØDS- eller HVEDEMELSRATIONER, bortset fra ganske små rationer af hvedemel til børn under 2 år – årsag: hvedehøsten i 1942 slog fejl
 • 10. maj 1943 KØBEKORT til KØD og FLÆSK – på disse kort skulle ethvert køb registreres, således at man fik en ligelig fordeling. Der indførtes ingen egentlig rationering af disse varer
 • Maj 1943 SPÆDBØRNSUDSTYR
 • August 1944 SKO – skal noteres på forbrugskort
 • 10. februar 1945 SALT
 • 16. februar 1945 KAFFEERSTATNING
 • 8. april 1945 SODA og andre forvaskemidler

Efter krigens ophør fortsatte rationeringen for de fleste varers vedkommende og en enkelt rationering kom til i efteråret 1945, det var TOBAK.

Den første rationering, der blev ophævet var rationeringen af salt den 25. august 1945.

I de følgende år blev de enkelte rationeringer ophævet lidt efter lidt, men rationeringen af enkelte varer blev opretholdt helt frem til begyndelsen af 50’erne. Således var KAFFE rationeret frem til oktober 1952, og som det sidste blev BRÆNDSELSRATIONERINGEN ophævet den 28. januar 1953.