Kategoriarkiv: 1. Verdenskrig

Fra Oksbøl Sogne deltog mange unge mænd i 1. Verdenskrig 1914-1918. Her kommer indlæg om nogle af disse unge mænd, som drog ud i krig og vendte hjem igen. Her er også andre indlæg som har med 1. Verdenskrig at gøre.

Beretning om starten af 1. Verdenskrig

Asmus Lorenz NicolaisenEn beretning om starten af 1. Verdenskrig og hvordan det påvirkede dagligdagen i sognet.

Skrivemåden/stavningen er bibeholdt.

Dagbogsoptegnelser af Snedkermester Asmus Lorens Nicolaisen

Født d. 5. April 1872 i Oxbølle – Als

Fredag d. 31. Juli 1914

Efter af Dagbladene i flere dage havde skrevet om den truende Situation i Politikken mellem Østrig og Serbien overraskedes vi dog om Eftermiddagen af den Meddelelse at nu var al afbenyttelse af Telefonen for Private afstillet og nu skulle Afgørelsen om Krig og Fred falde i løbet af en Time, overalt stod Folk i Klynger og diskuterede deres forskellig Meninger om Krigen.

Lørdag d. 1 .August:

I Nat kom et Automobil fra Sønderborg tudende gennem Byen, den havde været hos Byforstanderen Hans Hansen den ældre med Erklæringen, at Krigstilstanden er anordnet ? her i vor Landsdeel for 9. Armekorps Distrikt og tillige en delvis Spærring af Grændsen m.m. og blev der atter om Morgenen stort røre da Meddelelserne blev ophængte på Kirken.

Imidlerttid gik dog enhver mest til sit begyndte Høstarbejde og forløb Dagen i ro indtil efter Fyraften. Saa kom Brevbæreren cyklende med Telegrammer til Byforstanderen om Mobiliseringen.  Da han ikke er hjemme maa der Bud ud i Marken efter ham, han blev saa nervøs at han næsten intet kunde sandse saa det varede en god Tid inden han fik Ordrer sendt videre til de Militærpligtige. Lidt længere hen paa Aftenen kom der atter en Auto med Landsstormopbudet og Køreplan for Militærtogenes Afgang, hvilke blev ophængt ved Sengetid. Forskellige Mandskaber reiste endnu samme Aften til deres Mødesteder.

Søndag d, 2. August:

Atter i Nat en Auto med Ordrer om Hestenes aflevering i Sønderborg. Om Morgenen afreise af alle Mandskaber som strax matte melde sig med deres Troppedele om Middagen reiste atter en Masse gamle Mandskaber af Landsstormen saa nu ser det slemt ud med Høstarbeidet. Kornet staar her saa frodig som sjælden før tjenlig især Hveden til at høstes.

Mandag d. 3. August:

I Aftes kom der dog en Deel af de gamle Mandskaber af Landsstormen hjem med otte Dages Udlov og en Afdeling Reservister som nu vare indkaldte vare med Toget til Norborg de skulde paa Strandvagt ved Fyrtaarnet paa Købingsmark deriblandt flere her fra Sognet. I Nat atter Auto med Ordre til det 19 aarige Mandskab til at melde sig til Rekrutteringer – Stamrollen der skal udskrives mere Militær af de yngre Mænd. Saa nu skal vor Søn Jørgen ogsaa med.  I dag maatte vi selv levere Mælken paa Mejeriet da H. Eriksen er i Sønderborg med et par af sine Heste og Karlen maate passe Kreaturerne da Røgteren er indkaldt til Forstærkningen. Jeg kørte et Læs Mælk til Mejeriet og fik mine Kvier til Østermaj saa hjalp jeg Hans Hansen’s Kone og Far med at skokke Hvede i Rævegraven, samt høste 2 Læs Lucernehø og kløverhø hjem.  Jørgen kom hjem fra Sønderborg hvor han var med en af H. Graus Heste til Militærmønstring, han saa der flere af de indkaldte her fra Oxbøl saasom H. Hansen og P. Christensen. Peter Christensen var endnu i Civiltøj da Vaabenfrakken ikke kunde naa ham om Livet.

Tirsdag. D. 4. August:

Regn og atter Regn saa alt udendørs Arbejde er standset, da det klarede lidt op om Eftermiddagen gik jeg til Nodborg, hvor der meddeltes at P. Grau Pøhl og Nicolai Frederiksen Nordborg, Lauritz Aagesen Bjerggaard m. fl. Vare blevne indespærrede for Rigssikkerheden, saasom flere andre rundt her paa Als. Redaktør Svensson fra Dyppel – Posten i Sønderborg skal være desserteret (stemmer ikke) vedføjet senere.

Fredag d. 7. August:

Bygevejr hver Dag saa Høstarbejdet skrider kun langsomt frem, paa Onsdag var jeg hos H. Hansen’s men næppe vare vi komne til Marken før Regnen styrtede ned, da Bygen var ovre gik vi dog i gang med Arbeidet igjen. Kornet (Hveden) var saa vaad som naar den var trukket op af Vandet, men den kunde ikke taale at ligge længere. Igaar fik vi da begyndt at høste vort Blandkorn det lille Stykke Sodhavre. 8 Traver maatte jeg ogsaa skokke i Regnen i Forgaars det ser sort ud med Høsten. Hvordan det gaar i Krigen har vi ingen Anelse om Aviserne kommer ikke, vi fik Bud at hente Posten hos Forstanderen men faar dog ingen, end ikke det bestilte Kredsblad. Rygter gaar der nok af men de fleste viser sig at være Løgn, nogle enda saa store at de kan føles.

A. Nicolaisen

Jørgen Peter Nicolaisen

J-P-Nicolaisen-Mjels (6)Jørgen Peter Nicolaisen var født den 13. januar 1895 i Hejsager, Halk Sogn ved Haderslev. Der kan læses en artikel om Jørgen Peter i Oksbøl Sogn, Historier og Fortællinger nr. 4 ( Soldaten der blev pottemager ) Jørgen Peter døde den 26. marts 1982 i hjemme i Mjels, Næsvej 38A. Han blev begravet på Oksbøl kirkegård.

Medlem af D.S.K i Oksbøl Sogn

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse med tekst.

Jørgen Jørgensen, Oksbøl

MalerJorgenJorgensen4Malermester Jørgen Jørgensen var født den 19. april 1885 i Mjels. Han drev malerforretning fra huset på Skolebakken 12, Broballe. Han døde den 12. juli 1981 i Broballe. ( Bemærk at der er en fejl på kadaverskiltet, da er han født i maj )

Medlem af D.S.K Oksbøl Sogn

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse med tekst.

Avisartikel om Jørgen Jørgensen, Download her