Ellen Hansen

EllenHansenBroballeEllen f. Hansen i Pøl. Gift med Kristen Eriksen, Broballe. Familien havde en gård i Broballe, Lusigvej 16. De gik fallit med gården og emigrerede i 1929 til Canada, hvor Kristen fik arbejde i en saltmine. Begge sønner blev farmere. På billedet ses fra venstre: Ellen med sønnerne Chresten og Peter.