Frederik, jes og Cathrine Marie Hansen

FrederikHansen

På billedet ses fra venstre: Jes Hansen, f. 3. august 1914 – Frederik Hansen, f. 17. oktober 1910 – Cathrine Marie Hansen, f. 23. juni 1912. Familien var bosat på Østergård, Havnbjergvej 21, Oksbøl.