Mette og Laurits Hellesøe

Mette Cathrine ( f. Heissel ) og Laurits Hellesøe boede på ejendommen Oksbøl Nørregade 6, hvor de drev landbrug indtil de gik på pension. Laurits var meget aktiv i sognets lokalhistoriske arkiv, han skrev også en bog om Bundsø. Laurits var i en lang årrække medlem af Oksbøl menighedsråd, hvor han var kirkeværge.

Mette Cathrine døde den 6. maj 2004 og blev begravet på Oksbøl kirkegård – Laurits Hellesøe døde den 5. maj 2006 og blev begravet på Oksbøl kirkegård.

LauritsHellesoe3LauritsHellesoe1LauritsHellesoe2